top of page
WLD - W Legal Desk Advocats Barcelona

ÀREES DE PRÀCTICA

Laboral

 • Dret del treball en general

 • Assessorament en relacions laborals i negociació col·lectiva

 • Representació jurídica i processal davant els tribunals

 • Reclamacions individuals i col·lectives

 • Assessorament en l'aplicació de mesures de flexibilitat laboral

 • Laboralitat en el Grup d'Empreses (Successions, fusions i subrogacions)

 • Política salarial

 • Gestió de recursos humans

 • Gestió de relacions laborals

 • Gestió estrangeria (CCEE)

 • Regulació d'ocupació

 • Relacions jurídic-sindicals

Mercantil

 • Obligacions i contractes mercantils

 • Dret Societari

 • Adquisicions, fusions i escissions societàries

 • Dret de la Competencia

 • Dret Bancari

 • Dret Concursal

 • Dret Internacional

Penal

 • Responsabilitat penal de les persones físiques i jurídiques

 • Responsabilitat penal dels menors

 • Responsabilitat civil en l'àmbit penal

 • Execució penal i dret penitenciari

 • Compliance penal

 • Denúncies i querelles

 • Assistència a comissaria

 • Detencions il·legals

 • Violència domèstica

Civil

 • Litigis

 • Responsabilitat contractual i extracontractual

 • Accidents de trànsit

 • Clàusula sòl

 • Reclamacions de quantitat

 • Procés d'execució de sentències

 • Mesures cautelars

 • Procediments monitori i canviari

 • Reconeixement i execució de resolucions judicials i altres títols estrangers

 • Arbitratge i execució de laudes arbitrals

 • Judicis en matèries d'arrendaments

 • Execucions hipotecàries

 • Responsabilitat mèdica

 • Processos de família

 • Procediments relacionat amb herències i successions

 • Incapacitacions

Fiscal

 • Fiscalitat Internacional

 • Planificació successòria d'empresa familiar

 • Planificació fiscal d'empreses i particulars

 • Servei de notificacions telemàtiques

 • Procediments entre l'Administració Tributària

 • Assessorament fiscal a entitats sense fins lucratius

 • Procediments entre jutjats i tribunals

 • Mobilitat internacional de treballadors

 • Treballadors desplaçats a l'estranger

 • Fiscalitat en el Dret de l'Esport

Dret Administratiu

 • Dret d'Estrangeria

 • Multes

 • Dret processal administratiu

Compliance

 • Consultoria en l'àrea de Compliance

 • Disseny de programes i manuals personalitzats de Prevenció de Blanqueig de Capitals, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Codis d'Ètica

 • Disseny i assessorament en Programes de Prevenció de Riscos Penals per a les persones jurídiques (Compliance Penal)

 • Suport per a formació del personal

 • Auditories per experts externs oficials

 • Atenció i assistència jurídica en les inspeccions efectuades pel SEPBLAC i en els procediments administratius o judicials que es derivin del Compliance

Administració de Finques

 • Constitució de comunitats

 • Planificació de pressupostos

 • Assessorament jurídic

 • Redacció de contractes

 • Gestió de lloguers i comunitats de propietaris

 • Reclamacions judicials contra morosos

 • Planificació de manteniment

 • Gestió d'incidències

 • Atenció al client

 • Assistència a Juntes de Propietaris

Dret Esportiu

 • Assessorament integral a entitats esportives

 • Procediments abans organismes internacionals

 • Assessorament en transfers internacionals de jugadors

Avís Legal

Política de Privacitat & Cookies
bottom of page