Carrer de Tuset 23-25 | 3º3ª | 08006, Barcelona      info@wlegaldesk.com  |   (+34) 93 415 04 04

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

© 2019 by W Desk Advocats, S.L.

WLD - W Legal Desk Advocats Barcelona

EL NOSTRE EQUIP

La relació amb el client es fonamenta en el tracte personal i directe. Sent l'objectiu principal de W Legal Desk Advocats l'oferir un assessorament jurídic i econòmic a les empreses, ens identifiquem amb els seus problemes i inquietuds i dediquem recursos per a la contínua formació dels nostres professionals, a fi de que assoleixin una elevada compenetració amb la dinàmica empresarial .

 

W Legal Desk Advocats està convençuda que l'única forma de satisfer les necessitats dels clients en l'actualitat és prestant-los un servei integral; és a dir, multidisciplinari i coordinat.

 

Una empresa rendible i eficaç no només ha de enfrontar-se als problemes quan aquests han aparegut, sinó que ha de ser conscient de la importància de prevenir-los. W Legal Desk Advocats s'anticipa en l'anàlisi de les conseqüències futures que puguin derivar-se de l'actuació dels seus clients, tant en l'orientació preventiva en el seu quefer quotidià, com assistint-los en el desenvolupament dels seus plans estratègics.